مشاهده همه 6 نتیجه

 • تومان

  پروژه شبیه سازی فرآیند تقطیر نفت خام عربی سبک-سنگین

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...

 • تومان

  پروژه شبیه سازی فرآیند تولید DME از متانول

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...

 • تومان

  پروژه شبیه سازی فرآیند رطوبت زدایی از گاز طبیعی

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...

 • تومان

  پروژه شبیه سازی کوره حرارتی

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...

 • تومان

  شبیه سازی فرآیند تقطیر نفت خام در خلاء

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...

 • تومان

  شبیه سازی فرآیند تولید گاز سنتز از متانول

  این پروژه توسط چه کسی انجام شده: این پروژه شبیه سازی و ترجمه شده توسط گروه فنی هایسیس یار ...